Gruppe MTB-News.de 2013: Marokko 2013: Simon Kirchmann

Alle Fotos: © Tobias Schütz